Герундій – в англійській мові, це не особлива форма дієслова. Вона полягає в тому що об’єднує в собі дієслово та іменник та несе відображення дії деякого процесу. Герундій створюється, додавши до дієслова закінчення ing. Герундій не має ніякої форми у множині. Також перед ним ніколи не вживається допоміжний артикль. Герундій дає відповіді на запитання – здійснення чого? Наприклад:

Trying – спробувати;

Walking – прогулянка;

Playing – грати.

Perfect та Indefinite – дві форми герундія, які існують в англійській мові. Indefinite, створюється за допомогою додавання до дієслова суфікса ing.

To wait, waiting – чекати.

В Perfect, форми утворення дещо відрізняться, чим в попередньому випадку. Перед самим дієсловом завжди є допоміжне to have, яке змінюється на having, а саме дієслово використовується в третій формі.

To do – having done

Герундій в англійській мові

Герундій у реченнях. Його функція.

Герундій у реченнях можна зустріти під різноманітними кутами. Він може відігравати роль прямого додатка, підмета, обставини, іменну частину присудка, прийменникового додатка, означення.

 • В ролі прямого додатка, герундій в реченні йде одразу після дієслова. Але є виключення, тому не завжди після дієслова потрібно використовувати герундій, інколи необхідно використовувати інфінітив дієслова. Незважаючи на те, що використання герундія в якості прямого додатка, досить часте явище, часто саме в цьому випадку всі помиляються. Давайте роздивимось правила, коли герундій йде після дієслова.
 1. Після певних дієслів завжди йде герундій:

  Enjoy – насолоджуватися

  Escape – рятуватися, тікати

  Finish – закінчувати

  Та багато інших.

 2. Використання герундія у бувалих словосполученнях:

  To go fishing – ходити на рибалку;

  to go dancing – займатися танцями, танцювати;

  to go walking – прогулюватися

 3. Закінчення ing добавляється до наступного слова, після дієслів to try, to remember, to forget, to stop.

  I stopped watching tv. – Я перестав дивитися телевізор.

 • Герундій в ролі підмета.

Якщо герундій в реченні виступає в ролі підмета,то він перекладається як іменник або інфінітив.

No talking! – Не розмовляти!

 • Якщо герундій виконує функцію обставини в реченні, тоді це мають бути відповіді на запитання: коли?, як?, навіщо?, де?, чому? Тут зазвичай використовуються прийменники:

before – до

for – за

on – після, коли

in – в той час як

by – за допомогою, шляхом

after – після

 • Якщо в реченні герундій йде після дієслова to be, яке використовується у різних формах, тоді герундій в такому реченні виступає як іменний присудок.

His job is playing footbol– Його робота – грати в футбол.

 • Якщо в реченні герундій в якості не прямого додатка, тоді він вживається після прийменників, таких як in, of, for.

Than Tom for calling me. – Спасибі Том за дзвінок мені.

 • Якщо герундій відповідає на запитання чий?, яка?, які?, котрий?, який, яке?, тоді в даному реченні він виконує функцію означення.

I don’t like his way of speaking. – Мені не подобається те, як він розмовляє.

11 сентября 2019

Сериалы для изучения английского языка

11 сентября 2019

Нецензурная речь в английском языке

11 сентября 2019

Как правильно строить предложения на английском