Всі коли не будь чули слова “інфінітив” та “герундій”, які відносяться до граматики англійської мови. Значення важкі на слух, але варто розібрати краще, і все стає на свої місця. В даній статті будемо розбиратися з інфінітивом.

Інфінітив – неозначена форма дієслова, який, в свою чергу, також має дві форми: особисту та неособисту. Якщо інфінітив виступає в особистій формі, то він виконує роль присудка в даному реченні. З неособистою формою, трішки по-іншому, хоча дієслова в цій формі і володіють деякими категоріями, але в ролі присудка бути не можуть.

Вигляд в якому дієслова представлені нам в словнику і є інфінітивами – це перша форма дієслова. Першою ознакою, за якою ми можемо впізнати інфінітив – часточка to перед дієсловом (to cook – готувати, to ask – запитувати, to walk – прогулюватися).

Форми інфінітива

 • Indefinite Active Infinitive (невизначений в дійсній заставі) — to+.
 • Continuous Infinitive (тривалий), вживається для того, щоб показати що подія чи дія відбувається в процесі розмови — to +be+ ing.

To be walking (гуляти пішки), to be reading (читати).

 • Perfect Infinitive (досконалий), використовується в тих же випадках, що і часи групи Perfect, або минулий час. Також часто використовують, щоб описати події в минулому часі,які не здійснилися — to+ have+ ed.

To have seen (бачити), to have finished (закінчити).

 • Perfect Passive Infinitive (досконалий в пасивному стані), дієслова в цій формі інфінітива, мають теж значення що дієслова в стані Pasive Voice — to+ have been+ ed.

To have been killed (вбивати).

 • Perfect Continuous Infinitive (досконалий тривалий), дієслова використовуються в реченнях, де дія відбувається тривалий час — to +have been +ing.

To have been waiting(чекати), to have been living (жити)

 • Indefinite Passive Infinitive (невизначений в пасивному стані заставі), вживається з ціллю показати в реченні особу, або предмет на яку спрямована дія — to+ be +Ved.

To be loved (любили), to be told (сказати щось, комусь).

Де V-Verb – дієслово.

Інфінітив в англійській мові

Вживання інфінітива без частки to

Випадки в яких інфінітив використовується без частки to:

 • Якщо дієслово let вживається в значенні “дозволяти “.
 • Якщо дієслова сприйняття не стоять у пасивному стані, to hear, to see.
 • Якщо для зв’язування двох інфінітивів служать спілки but, than, and, except, as, like і or, після них.
 • Після запитання why not і why.
 • Якщо дієслово make стоїть в пасивному стані та перекладається як “змушувати”
 • Після модальних дієслів
 • Якщо дієслово do використовується для підсилення змісту речення
 • Після модальних конструкцій.

Інфінітив в англійській мові

11 сентября 2019

Сериалы для изучения английского языка

11 сентября 2019

Нецензурная речь в английском языке

11 сентября 2019

Как правильно строить предложения на английском