Future Perfect в англійській мові

Future Perfect – майбутній доконаний час в англійській мові. Ця форма є досить об’ємною, тому досить часто вживається в розмовах. Однак цей час можна зустріти в жанрах, де використовується публіцистичний стиль, – наприклад, статті або листи.

Як і будь-який інший час групи Perfect, цей передбачає виконання дії і наявність результату. Future Perfect допомагає висловити дію, яка має завершитися до певного моменту або ж до початку іншої дії в майбутньому. Найчастіше цей час замінюють простішим варіантом – простим Future, а Future Perfect вживають лише в разі, коли потрібно підкреслити той факт, що дія буде закінчена. Як уже згадувалося, майбутній доконаний час в англійській мові є досить складним часом і вживається нечасто. Тому для початку ми навчимося утворювати речення в Future Perfect, а потім розглянемо основні випадки, коли краще використовувати саме цей час.

Розповідне речення

Для утворення стверджувального (розповідного) речення у Future Perfect потрібно використовувати допоміжні слова shall have або will have перед дієсловом. До правильного дієслова додається закінчення -ed. З неправильним дієсловом чинимо так: використовуємо його 3 форму. Раніше shall have використовувалося з 1 собою однини і множини, а will have – з усіма іншими особами, проте зараз це правило не є актуальним і will have можна використовувати з усіма особами займенників. Схема утворення цих речень:

Підмет + shall have / will have + дієслово з закінченням -ed або його третя форма

Приклад розповідного речення:

By next July, mom will have received her promotion. – У липні мама отримає підвищення.

Заперечне речення

Для утворення заперечного речення потрібно після допоміжних дієслів shall / will додати частку not. За бажанням, їх можна злити з часткою not і створити shan’t have або wоn’t have відповідно. Схема утворення:

Підмет + shall not have / will not have + дієслово (закінчення -ed або 3 форма)

Дивимося на приклад:

Helen will not have finished this report at 5 o’clock. – Гелен на закінчить цей звіт о 5 годині.

Питальні речення

Для утворення питального речення в майбутньому доконаному часі допоміжне дієслово shall / will потрібно перемістити на перше місце в реченні. Схема така:

Shall / Will + підмет + have + дієслово (закінчення -ed або 3 форма)

Дивимося на приклад питання:

Will you have prepare all these reports by Friday? – Ти підготуєш всі ці звіти до п’ятниці?

Допоміжні слова

Як і інші доконані часи англійської мови, Future Perfect має свої допоміжні слова, які використовуються при побудові цього часу.

  • by (7 o’clock, 5 o’clock) – до (7 години, 5 і т.д.)
  • by the time
  • by (July, Friday) – до (червня, п’ятниці і т.д.)

Випадки, в яких слід використовувати Future Perfect

Для вираження майбутньої дії, що має закінчитися до певного моменту в майбутньому. Існує кілька варіантів вираження цього моменту:

а) обставинами часу, які більш-менш точно вказують на той момент, до якого дія має закінчитися:

  • by sunset;
  • by Monday;
  • by then;
  • by nine o’clock;
  • by the end of the month;
  • by that time.

Примеры: They will have covered 40 km by noon. Kelly will have read ten books by the exam time.

Приклади: They will have covered 40 km by noon. Kelly will have read ten books by the exam time. b) іншою майбутньою дією, яка виражається в Present Simple. Якщо речення розповідне, то дія, виражена теперішнім простим часом, може починатися зі слів: before або when.

Peter will have cooked Italian pasta before I come home. Mom will have rearrange the furniture in the room when I leave.

Можна також використовувати частку by: Peter will have slept by the time I come home.

У негативних реченнях можна використовувати слова until чи till: John won’t have listened to music until mom stay in the room.

c) якщо нам і так зрозуміло, що мовиться про майбутнє, тобто момент виражений не прямою вказівкою, а ситуацією або контекстом: All year! Everyone will have forgotten me!

2. Наступна функція досить звична і до дій у майбутньому часі не має відношення. У цьому випадку Future Perfect використовується для передачі минулої передбачуваної дії і вживається як аналог конструкції «must + Perfect Infinitive». У перекладі ми отримуємо «… найімовірніше …» або «… ймовірно …». Краще розглянемо на конкретному прикладі:

Your fans will have noticed your negative attitude to smoking. – Ваші шанувальники найвірогідніше помітили Ваше негативне ставлення до куріння.

Якщо Ви хочете добре вивчити англійську, ласкаво просимо на наші курси англійської мови в Києві.


Приєднуйтесь до нас у соцмережах

  

10 Вересня 2019

Назви тварин англійською мовою

10 Вересня 2019

Як правильно будувати речення англійською

10 Вересня 2019

Нецензурна лексика в англійській мові