Future Simple – в англійській мові – це простий майбутній час. Зазвичай використовується для позначення події, яка може статися в невизначеному майбутньому або ж у дуже далекому майбутньому. Більш детальні правила утворення Future Simple у звичайних розповідних, негативних і типах питальних речень, а також допоміжні слова і приклади вживання майбутнього часу ми зараз і розглянемо.

Утворення Future Simple

Shall/will +1 форма дієслова – саме за допомогою цих допоміжних слів утворюється майбутній час. Правило у вигляді формули для утворення стверджувального (розповідного) речення:

Іменник + shall / will + дієслово

Згідно з правилами, shall вживається з першою особою (в однині), проте сьогодні цього правила не обов’язково дотримуватися. Will можна вживати з усіма займенниками (як з I, He, так і з We, They). Також shall і will можуть зливатися з займенником і тоді від них залишається тільки закінчення ll.

Приклади: I will play a new board game. – Я буду грати в нову настільну гру. I’ll learn this poem someday. – Я колись вивчу цей вірш.

Для складання негативного речення у Future Simple потрібно після shall / will поставити частку not. Схема утворення негативного речення:

Іменник + shall / will + not + дієслово

При цьому shall not може зливатися в shan’t, а will not у wоn’t. Приклади використання негативного речення: Tomorrow she will not go to the party. – Завтра вона не піде на вечірку. I shall not forget about your request. – Я не забуду (я пам’ятаю) про твоє прохання.

Питальне речення Future Simple складається таким чином:

Shall / Will + іменник + дієслово

Приклади використання питального речення: Shall we go to Ben’s to play football tomorrow? – Завтра ми підемо до Бена грати у футбол? Will you discuss with us the new film? – Обговорите з нами новий фільм?

Слова-маркери Future Simple

Як і в Past Simple, і в Present Simple, майбутній час має свої допоміжні слова, що допомагають визначити, чи використовується тут Future Simple, чи ні. Існує 4 найуживаніших слів-маркерів і словосполучень:

  • tomorrow – завтра;
  • next year – наступного року;
  • in (two, ten, twelve) days/months – через (два, десять, дванадцять) днів/місяців;
  • in (2017, 2025 і т.д.) year – у (2017, 2025 і т.д.) році.

Випадки, коли вживається Future Simple

Нижче наведені випадки вживання Future Simple. Вони допоможуть Вам зорієнтуватися в розмові при виборі часу, в якому Ви хочете висловити свою думку.

I варіант використання: обіцянка щось зробити

Future Simple часто використовується у випадку, коли людина щось обіцяє зробити в майбутньому:

We promise we will not tell Kate about your secret. – Ми обіцяємо, що не розповімо Каті про твій секрет.

Do not worry, I’ll be go slowly. – Не хвилюйся, я буду їхати повільно.

We will call you when we get a package. – Ми зателефонуємо тобі, коли отримаємо посилку.

II варіант використання: передбачення майбутнього

Future Simple може використовуватися при спробі щось передбачити в майбутньому. В цьому випадку також може використовуватися поєднання to be going to. Приклади:

The year 2021 will be an unpredictable year. – Рік 2021 буде непередбачуваним роком.

Smith Jones will be the next Prime Minister. – Сміт Джонс буде наступним Прем’єр-Міністром.

The movie «the Martian» will get at least 5 Oscars – Фільм «Марсіанин» отримає мінімум 5 нагород «Оскар».

III варіант використання: миттєва реакція на щось

У цьому випадку Future Simple застосовується для відповіді на будь-яке прохання чи як реакція на якусь дію, що відбулася. Приклади:

Will you help me move a wardrobe into a new apartment? – Ти допоможеш мені перевезти шафу у нову квартиру?

А: I’m really tired. — Я дійсно дуже втомився.

В: I’ll make coffee and snacks. — Я приготую каву і закуски.

I will not wait until she get back from the disco! — Я не буду чекати, доки вона повернеться з дискотеки!

IV варіант використання: перерахування послідовних подій і повторюваних дій

Ще одним випадком вживання Future Simple є перерахування послідовних і повторюваних дій, які відбудуться в майбутньому. Наприклад:

I can’t wait for the trip to the sea. I’ll go to the foam parties, eat fish and walk along the coast every day. – Не можу дочекатись поїздки на море. Я буду ходити на пінні вечірки, їсти рибу і гуляти по узбережжю щодня.

Конструкція питальних речень

Ми розглянули, як будуються позитивні види речень у простому майбутньому часі. Давайте звернемо увагу на особливості конструкції питальних речень.

  • Загальне питання. Щоби його поставити, потрібно допоміжне дієслово перенести на початок речення. Себто поставити його перед підметом. Наприклад: Paul will move to New York (стверджувальне). Will Paul move to New York? (питальне).
  • Альтернативне питання. За своєю структурою воно подібне до загального, але тут Ви можете у будь-якій частині уявити альтернативний варіант. З’єднувальним елементом буде частка or. Наприклад: Will Paul move to New York or to Boston?
  • Спеціальне питання. Це питання буде задано певному члену речення за допомогою питального слова. На початку речення буде стояти питальне слово, а те, про що Ви хочете запитати, – зникає взагалі. Наприклад: Where will Paul move to? When will I see her?
  • Розділове питання. Мета такого речення полягає у вираженні сумніву. Себто, Ви будете сумніватися в отриманій інформації і будете намагатись її уточнити. Тут все просто – допоміжне слово ставимо в кінці речення, а після нього – частку not і займенник. Наприклад: Paul will move to New York, will not he? I see her in two days, will not I?

Тепер Ви точно знаєте, в яких випадках вживається простий майбутній час, як правильно будувати стверджувальні (розповідні) речення та альтернативні питання.

10 Вересня 2019

Назви тварин англійською мовою

10 Вересня 2019

Як правильно будувати речення англійською

10 Вересня 2019

Нецензурна лексика в англійській мові