Future Simple – в англійській мові – це простий майбутній час. Зазвичай використовується для позначення події, яка може статися в невизначеному майбутньому або ж у дуже далекому майбутньому. Більш детальні правила утворення Future Simple у звичайних розповідних, негативних і типах питальних речень, а також допоміжні слова і приклади вживання майбутнього часу ми зараз і розглянемо.

Утворення Future Simple

Shall/will +1 форма дієслова – саме за допомогою цих допоміжних слів утворюється майбутній час. Правило у вигляді формули для утворення стверджувального (розповідного) речення:

Іменник + shall / will + дієслово

Згідно з правилами, shall вживається з першою особою (в однині), проте сьогодні цього правила не обов’язково дотримуватися. Will можна вживати з усіма займенниками (як з I, He, так і з We, They). Також shall і will можуть зливатися з займенником і тоді від них залишається тільки закінчення ll.

Приклади: I will play a new board game. – Я буду грати в нову настільну гру. I’ll learn this poem someday. – Я колись вивчу цей вірш.

Для складання негативного речення у Future Simple потрібно після shall / will поставити частку not. Схема утворення негативного речення:

Іменник + shall / will + not + дієслово

При цьому shall not може зливатися в shan’t, а will not у wоn’t. Приклади використання негативного речення: Tomorrow she will not go to the party. – Завтра вона не піде на вечірку. I shall not forget about your request. – Я не забуду (я пам’ятаю) про твоє прохання.

Питальне речення Future Simple складається таким чином:

Shall / Will + іменник + дієслово

Приклади використання питального речення: Shall we go to Ben’s to play football tomorrow? – Завтра ми підемо до Бена грати у футбол? Will you discuss with us the new film? – Обговорите з нами новий фільм?

Слова-маркери Future Simple

Як і в Past Simple, і в Present Simple, майбутній час має свої допоміжні слова, що допомагають визначити, чи використовується тут Future Simple, чи ні. Існує 4 найуживаніших слів-маркерів і словосполучень:

  • tomorrow – завтра;
  • next year – наступного року;
  • in (two, ten, twelve) days/months – через (два, десять, дванадцять) днів/місяців;
  • in (2017, 2025 і т.д.) year – у (2017, 2025 і т.д.) році.

Випадки, коли вживається Future Simple

Нижче наведені випадки вживання Future Simple. Вони допоможуть Вам зорієнтуватися в розмові при виборі часу, в якому Ви хочете висловити свою думку.

I варіант використання: обіцянка щось зробити

Future Simple часто використовується у випадку, коли людина щось обіцяє зробити в майбутньому:

We promise we will not tell Kate about your secret. – Ми обіцяємо, що не розповімо Каті про твій секрет.

Do not worry, I’ll be go slowly. – Не хвилюйся, я буду їхати повільно.

We will call you when we get a package. – Ми зателефонуємо тобі, коли отримаємо посилку.

II варіант використання: передбачення майбутнього

Future Simple може використовуватися при спробі щось передбачити в майбутньому. В цьому випадку також може використовуватися поєднання to be going to. Приклади:

The year 2021 will be an unpredictable year. – Рік 2021 буде непередбачуваним роком.

Smith Jones will be the next Prime Minister. – Сміт Джонс буде наступним Прем’єр-Міністром.

The movie «the Martian» will get at least 5 Oscars – Фільм «Марсіанин» отримає мінімум 5 нагород «Оскар».

III варіант використання: миттєва реакція на щось

У цьому випадку Future Simple застосовується для відповіді на будь-яке прохання чи як реакція на якусь дію, що відбулася. Приклади:

Will you help me move a wardrobe into a new apartment? – Ти допоможеш мені перевезти шафу у нову квартиру?

А: I’m really tired. — Я дійсно дуже втомився.

В: I’ll make coffee and snacks. — Я приготую каву і закуски.

I will not wait until she get back from the disco! — Я не буду чекати, доки вона повернеться з дискотеки!

IV варіант використання: перерахування послідовних подій і повторюваних дій

Ще одним випадком вживання Future Simple є перерахування послідовних і повторюваних дій, які відбудуться в майбутньому. Наприклад:

I can’t wait for the trip to the sea. I’ll go to the foam parties, eat fish and walk along the coast every day. – Не можу дочекатись поїздки на море. Я буду ходити на пінні вечірки, їсти рибу і гуляти по узбережжю щодня.

Конструкція питальних речень

Ми розглянули, як будуються позитивні види речень у простому майбутньому часі. Давайте звернемо увагу на особливості конструкції питальних речень.

  • Загальне питання. Щоби його поставити, потрібно допоміжне дієслово перенести на початок речення. Себто поставити його перед підметом. Наприклад: Paul will move to New York (стверджувальне). Will Paul move to New York? (питальне).
  • Альтернативне питання. За своєю структурою воно подібне до загального, але тут Ви можете у будь-якій частині уявити альтернативний варіант. З’єднувальним елементом буде частка or. Наприклад: Will Paul move to New York or to Boston?
  • Спеціальне питання. Це питання буде задано певному члену речення за допомогою питального слова. На початку речення буде стояти питальне слово, а те, про що Ви хочете запитати, – зникає взагалі. Наприклад: Where will Paul move to? When will I see her?
  • Розділове питання. Мета такого речення полягає у вираженні сумніву. Себто, Ви будете сумніватися в отриманій інформації і будете намагатись її уточнити. Тут все просто – допоміжне слово ставимо в кінці речення, а після нього – частку not і займенник. Наприклад: Paul will move to New York, will not he? I see her in two days, will not I?

Тепер Ви точно знаєте, в яких випадках вживається простий майбутній час, як правильно будувати стверджувальні (розповідні) речення та альтернативні питання.

25 Листопада 2019

Методики вивчення англійської

01 Жовтня 2019

Вчимо англійську з задоволенням – навчальні мультики для дітей

01 Жовтня 2019

Кольори англійською мовою