Англійська граматика часто може видаватися дивною і трохи незрозумілою. Адже в англійській мові так багато правил для складання речень і майже стільки ж винятків із цих правил. Але, все ж таки, існують базові основи порядку слів у реченні. Нижче наведено п’ять порад, які допоможуть Вам розставляти слова у реченнях у правильному порядку.

1. Ставте слова в правильному порядку. Найпоширеніший порядок частин речень це: суб’єкт, дієслово і об’єкт (якщо він є).

Приклад: John kicked the ball.

У цьому реченні суб’єкт це ‘John’, дієслово – ‘kicked’, а об’єкт – ‘the ball’. Для того, щоб швидше запам’ятати цю структуру, спробуйте придумати приклад зі свого життя. Нехай суб’єктом буде той, кого Ви добре знаєте, те, чим він постійно займається, – це дієслово, ну і об’єкт, обов’язково.

2. Частини мови – це не завжди тільки одне слово. Суб’єкт, дієслово, або об’єкт інколи складаються з кількох слів, тому варто брати до уваги структуру цілого речення, а не тільки окремі слова.

Приклад: People who practice a lot get higher scores.

У цьому реченні суб’єкт це ‘people who practice a lot’. Суб’єкт, який складається з кількох слів, називається предикат.

3. Існують два типи об’єктів. Інколи в реченнях трапляються два типи об’єктів:

– прямий – об’єкт, з яким суб’єкт безпосередньо пов’язаний;

– непрямий – коли немає прямого зв’язку з суб’єктом.

Приклад 1: I bought some flowers for my mother.

У цьому реченні ‘flowers’ є прямим об’єктом, а ‘my mother’ – непрямим і стоїть у кінці речення. У цьому випадку перед непрямим об’єктом вживається прийменник ‘for’.

Приклад 2I bought my mother some flowers.

У цьому прикладі прямі і непрямі об’єкти стоять в іншому порядку. Якщо прямий об’єкт ми ставимо в кінці речення, прийменник у цьому випадку не використовують.

4. Складні речення мають ту ж саму структуру, але вона подвоюється. Складні речення складаються з двох частин і пов’язані між собою сполучником. І в цьому випадку кожна із двох частин має однаковий порядок слів.

Приклад: I cooked dinner and my father bought some drinks.

Суб’єкт – дієслово – суб’єкт + суб’єкт – дієслово – суб’єкт

5. Обов’язково вивчайте винятки із правил. Є деякі структури речень, наприклад, Рassive Voice, в яких дещо інший порядок слів. Після того, як Ви навчитеся правильно використовувати стандартну структуру речень, слід спробувати ознайомитися з іншими нестандартними конструкціями слів в англійських реченнях.

Сподіваємось, що наші поради допоможуть Вам створювати англійські речення легко.

10 Вересня 2019

Назви тварин англійською мовою

10 Вересня 2019

Як правильно будувати речення англійською

10 Вересня 2019

Нецензурна лексика в англійській мові