Іноді хочеться поспівчувати іноземцям, які почавши вивчати російську, плутаються в словах з однаковим значенням, але різним звучанням. Складнощі можуть виникнути навіть при складанні таких простих речень: «Він мовив йому дякую», «Він розповідав з нею позавчора». Очевидно, що в першому випадку доречніше було б замінити слово «мовив» на «сказав», а в другому – на «говорив».

З англійською мовою справа стоїть так само, адже в ній та ж сама проблема з дієсловами, які мають практично одне значення, але пишуться по-різному. Дієслова speak, talk, say, tell вкрай складні для розуміння російськомовних людей. Розглянемо кожен з них по порядку.

Дієслово Say

Слово say означає вимову певної думки співрозмовником. Буквальний його переклад: сказати, повідомляти, відзначати, висловлювати, вимовляти. Дієслово say використовується в прямій мові, коли потрібно донести певну інформацію, і немає значення, відповість опонент чи ні.

Father said to my younger brother, «Do your homework.»

Батько сказав молодшому брату: «Роби уроки!»

She says she doesn’t want to get out of the bed today.

Вона сказала, що не бажає сьогодні вставати з ліжка.

Дієслово say вимовляється до прямої мови, в кінці або в середині. Воно також вимовляється до додаткового підрядного речення, коли немає непрямого додатку.

Brother said that he mowed the lawn. — Брат сказав, що він підстриг газон.

Окрім того, воно може використовуватися з прямим додатком, якщо немає непрямого.

Tim said what he wanted to say for a long time! — Тім сказав те, що хотів сказати давно!

Say зазвичай вживається до: «word», «name», «sentence».

Maria didn’t say a single sentence correctly. — Марія не сказала правильно жодного речення.

They didn’t say a word about what happened yesterday. — Вони не промовили жодного слова про те, що трапилось вчора.

Дієслово Tell

Буквально перекладається, як: розповідати, повідомляти, оповідати. І вживається воно при значному обсязі сказаного, наприклад, якщо йдеться про розповідь історії. Як і в попередньому випадку, tell застосовується, коли потрібно донести певну інформацію, і не передбачається, що на неї можуть відповісти. Це дієслово можна поєднувати з непрямим додатком, що вказує на особу, до якої звертаються.

Our neighbours told us how amazing it is to celebrate the New Year in the mountains. — Наші сусіди розповіли нам про те, як чудово святкувати Новий рік у горах.

Tell us everything that you know! — Розкажи нам все, що тобі відомо.

Will Tom tell me at last how he spent his weekend? — Том, нарешті, розкаже мені про те, як він провів вихідні?

У разі, коли слідом за непрямим додатком є Infinitive, то сенс дієслова дещо змінюється.

У таких реченнях воно може означати прохання чи наказ.

My mother told me to clean the mess in the apartment. — Моя мама загадала мені прибрати гармидер у квартирі.

З дієсловом to tell існує кілька стійких виразів:

  • tell a story – розповісти історію;
  • tell the truth – говорити правду;
  • tell a lie – збрехати;
  • tell fibs, tell tall tales – розповідати вигадки чи казки (себто обманювати)

Дієслово Speak

Дієслово speak вживається, коли потрібно вказати на сам факт мовлення, а не його зміст. Використовується переважно в офіційній мові, де потрібно звернутись до когось, висловлюватись або порозумітися. На відміну від вищезгаданих дієслів, speak передбачає діалог.

He speaks three ancient languages. — Він говорить трьома давніми мовами.

Дієслово доречно вживати у значенні: говорити якоюсь мовою.

Is she speaking the French language? — Вона говорить французькою мовою?

Дієслово вживається також у значенні спілкуватися з кимось (з «to») чи про щось (з «about»).

I have spoken to them about a new job. — Я говорив з ним про нову роботу.

Може бути вжито у значенні виступати десь з промовою чи доповіддю, проводити презентацію або конференцію.

Did Helen speak at the shareholders meeting? — Гелен провела презентацію на зібранні акціонерів?

Дієслово Talk

Вживається тоді, коли мова заходить про спілкування з кимось і звичайну порожню балаканину. Це дієслово часто плутають з дієсловом speak, але останнє вважається більш офіційним, через що його вживання в певних випадках абсолютно недоречно. Неформальний talk використовується зазвичай для позначення в мовленні розмови з близькими людьми: сім’єю, родичами чи друзями.

The teacher asks us to stop talking! — Учитель просить вас припинили балакати. (Стійкий вираз, який потрібно просто запам’ятати).

Do I have to talk to my sister about this issue? — Мені потрібно поговорити з сестрою з цього приводу?

What holiday are they talking about? — Про яке свято вони говорять?

Дієслово to talk вживається зазвичай у розмовній мові.

Did she talk to her father yesterday? — Вона вчора розмовляла з батьком?

My peers are usually gathering there to talk. — Мої ровесники зазвичай там збираються, щоби побазікати.

В англійській мові, як і в російській, існують приказки та прислів’я, в які входить дієслово talk. Наприклад, «talk the talk and walk the walk» – це прислів’я, зміст якого полягає в заклику до того, щоб слова підтверджувалися вчинками. Аналогічне прислів’я є і в російській мові: «Назвался груздём – полезай в кузов». (Можна: Аналогічне прислів’я є і в українській мові: «Назвався грибом – лізь у кошик»).

Вираз talk nonsense можна перекласти як: «говорити нісенітниці». Talk down – ще одне стійке словосполучення, яке потрібно просто запам’ятати, і означає воно: переконати, сперечатися, говорити прямо, тлумачити, переговорити, відрадити, вмовити.

Talk dirty означає – непристойно висловлюватися, лаятися, лаятися матом, брудна мова.

10 Вересня 2019

Назви тварин англійською мовою

10 Вересня 2019

Як правильно будувати речення англійською

10 Вересня 2019

Нецензурна лексика в англійській мові