Future in the Past в английском языке

Future in the Past – майбутній з точки зору минулого простий (невизначений) час в англійській мові. Так-так, це все назва одного часу. Якщо коротко, то він слугує для вираження майбутнього. Хоча на перший погляд важко навіть уявити, що можна передати цим видом часу. Однак, трохи розібравшись у правилах, можна переконатися, що складним у цьому випадку є лише «страшна» назва. Почнемо знайомство з часом із випадків, коли його слід вживати.

Випадки, при яких вживаємо Future in the Past

Згадаймо, що майбутній з точки зору минулого простий час вживається в підрядній частині складного речення за обов’язкової умови: присудок головної частини цього речення має форму минулого часу. Простий приклад:

Mary thought they would tell her the truth.

Час Future in the Past вживається з метою демонстрації факту, що подія, описана в підрядній частині, має відбутися після дії в головній частині речення:

Спершу «Мері подумала», а згодом – «вони скажуть їй правду». Себто, вони скажуть правду після того, як Мері про це подумає.

Узагальнюючи, можна зазначити, що цей час висловлює майбутню дію щодо певного моменту в минулому. Якщо порівнювати цей час з Future Indefinite, то в майбутньому простому часі майбутня подія виражається у відношенні до теперішнього часу. Найчастіше майбутній з точки зору минулого простий час вживається після таких дієслів:

  • to say;
  • to know;
  • to think;
  • to tell;
  • to hope;
  • to believe;
  • to expect.

Знову ж, не забуваймо, що ці дієслова потрібно ставити у форму минулого часу! Ще однією спільною рисою часу Future in the Past і Future Simple є те, що вони не вживаються в реченнях умовних і часових. Спробуємо зрозуміти це на прикладі:

Parents thought they would not see anybody when they came.

Батьки думали, що не побачать нікого, коли прийдуть.

Після when (хоча подія висловлює майбутнє і має відбутися після події в головній частині речення) у цьому випадку (як і в аналогічних) можна вжити лише відповідну форму минулого часу (тут – Past Simple).

Побудова розповідного (стверджувального) речення

Одразу ж потрібно зазначити, що цей час використовується у складному реченні, де він є способом вираження саме підрядної його частини. Тому ми розглянемо саме складові підрядного речення.

Схема розповідного речення часу Future in the Past є аналогічною схемі такого ж речення у Future Simple. Відмінність між майбутнім простим і майбутнім з точки зору минулого простим часом полягає в тому, що в простому часі ми використовуємо допоміжне дієслово will, а в другому – would. Тобто, у нашому Future in the Past використовувати будемо would. Щодо основного дієслова – тут вживаємо інфінітив без частки to. Дивимося на приклад:

He knew brother would help him.

Veronica said she would go to Boston the following year.

Побудова негативного речення

Схема побудови така ж сама, як і в майбутньому простому часі. На початок речення ми виносимо допоміжне дієслово і частку not. Потім ставимо основне дієслово. Основним дієсловом виступає would, а основне дієслово – це інфінітив без частки to. Дивимось приклад:

He knew brother would not help him.

Veronica said she would not go to Boston the following year.

Побудова питальних речень

Почнемо з простого загального питального речення, яке потребує однозначної відповіді. Схема його побудови така:

Допоміжне слово + Підмет + Основне дієслово + Додаток

Все, що потрібно тут знати, – допоміжне слово переноситься на початок речення. Приклад:

Veronica said she would not go to Boston the following year. – Would she go to Boston the following year?

  • Альтернативне питання передбачає наявність кількох варіантів відповіді. Будується воно за допомогою частки or. Допоміжне слово виноситься на початок речення.

Veronica said she would not go to Boston the following year. – Would Veronica or Tiffany go to Boston the following year? Would Veronica go to Boston or to Chicago the following year?

  • спеціальне питання задається одному конкретному члену речення. Слово, якому адресоване запитання, зникає з речення. Питання задається за допомогою питальних допоміжних слів. Розглянемо приклади

Where would Veronica go the following year?

When would Veronica go to Boston?

  • Розділове питання складається з двох частин. Власне, ствердної пропозиції і питання-сумніву, що виражається за допомогою частки not / без неї і допоміжного слова. Пам’ятаймо, що частка not може стояти як до коми, так і після.

Veronica said she would not go to Boston the following year, would not she?

Veronica said she would not go to Boston the following year, would she?

Час Час Future in the Past застосовується досить часто в англійській мові, а ось його близькі родичі: Future in the Past Continuous, Майбутній з точки зору минулого доконаний час і Future in the Past Perfect Continuous трапляються досить нечасто і використовуються у досить обмежених випадках.

10 Вересня 2019

Назви тварин англійською мовою

10 Вересня 2019

Як правильно будувати речення англійською

10 Вересня 2019

Нецензурна лексика в англійській мові