В англійській мові існує лише 3 закінчення: -s (-es), -ed та -ing. Це обумовлено тим, що вона належить до класу аналітичних мов, оскільки граматичні зв’язки утворюються в ній за допомогою різних службових слів – прийменників, модальних і допоміжних дієслів. У російській для цього видозмінюється саме слово, до нього можуть додаватися різноманітні морфеми: префікси, суфікси і закінчення.

Слова, що закінчуються на -інг, міцно увійшли і в російську мову. Лізинг, боулінг, демпінг, шейпінг, рейтинг, тролінг – це лише незначна частина, а з кожним роком їх стає все більше і більше. В англійській закінчення -інг вживається:

 • у дієсловах для утворення певних форм дієприкметника 1-го типу;
 • у дієсловах групи часів Continuous та Герундива;
 • у вигляді суфікса для утворення іменників і прикметників.

изучаем правила употребления - ing в английском языке

Правила вживання закінчення -інг в іменниках

Маються на увазі іменники, які утворені від дієслів. Можна навести приклад з української: розповідь (від слова оповідати), навчання (від слова вчити), в’язання (від слова в’язати), куріння (від слова курити).

Приклади іменників, утворених від дієслів із закінченням –ing, у словах англійської мови:

building – будинок (від to build – будувати)

painting – малюнок (від to paint – малювати)

skating – катання на ковзанах (від to skate – кататися на ковзанах)

engineering – проектування (від to engineer – проектувати)

Brother said that he mowed the lawn. — Брат сказав, що він підстриг газон.

Віддієслівні іменники використовуються в реченні як підмет чи додаток.

Our class always takes part in the school meetings. – Наш клас завжди бере участь у шкільних зборах.

We started the learning of algebra in the 5th form. – Ми приступили до вивчення алгебри у 5-му класі.

We were concerned by this terrible screaming. – Ми були стурбовані цим жахливим криком.

He is worried about a serious meeting. – Він хвилюється з приводу важливої зустрічі.

В яких випадках закінчення -інг використовується у якості закінчення? 

Це потрібно у низці випадків, у кожному з яких це закінчення читається так само як склад [iŋ]. Закінчення -інг може бути елементом правильного і неправильного дієслова.

1. Коли слово завершується на німу букву е, то вона опускається.

Наприклад:

 • hope – hoping (надіятися – надія)
 • make – making (створювати – творіння)
 • dance – dancing (танець – танцювати)

2. Коли слово закінчується на голосну букву Y, то закінчення -інг йде одразу за нею.

 • cry – crying (плакати – плач)
 • play – playing (грати – гра)
 • to dry – drying (сушити – сушарка)

3. Коли слово закінчується на закритий склад під наголосом, то остання приголосна буква подвоюється.

 • run – running (бігати – біг)
 • swim – swimming (плавати – плавання)
 • cut – cutting (різати – різка)

Якщо під наголос потрапляє не попередній голосний звук, то додавши закінчення -інг приголосні не подвоюються, те ж саме відбувається, якщо цей голосний звук є довгим:

 • understand – understanding (розуміти – розуміння)
 • read – reading (читати – читання).

4. За загальноприйнятими у всьому світі правилами англійської граматики, при додаванні закінчення -інг до дієслів остання літера «l» обов’язково подвоюється, незалежно від того, де стоїть наголос.

 • dial – dialling (набирати номер – набирання номера)

Що стосується англійської, якою говорять в Америці, то в ній буква «l» не подвоюється, якщо наголос не на попередньому голосному звуці або якщо попередній голосний звук – довгий.

 • dial – dialing (набирати номер – набирання номера)

5. Коли слово закінчується на літеру r у складі, на який падає наголос, то ця приголосна також подвоюється.

 • spar – sparring (боротися – боротьба (спаррінг))

6. Існує також кілька слів-винятків, які потрібно просто запам’ятати.

В інших випадках додавання закінчення -інг не передбачає зміну первісного слова.

Правила вживання -інг з дієсловами у формі Continuous

Ця часова група вказує на процес, дію, що протікає в конкретний момент в якомусь одному з трьох часів.

Present Continuous, як правило, вказує на процес, що відбувається у поточний момент. Ця форма утворюється способом поєднання підмета з am / is / are, дієсловом з -інг і додатком.

The girls are talking and laughing. — Дівчата розмовляють і сміються. I am not playing now. — Я наразі не граю.

Past Continuous – ця форма відображає дію, що відбувалася в минулому, яка тривала якийсь період часу. Ця форма утворюється шляхом додавання до підмета was / were, дієслова з -інг і додатку.

Alexandra was reading but when the guests arrived she stopped. – Олександра читала, але коли прийшли гості, вона припинила.

Irina were looking through old photos remembering amazing moments. – Ірина переглядала старі фото і згадувала дивовижні моменти.

Future Continuous вживається, коли йдеться про дію в майбутньому, яка має відбутися в конкретний період. Майбутній тривалий час складається з підмета, до якого додається will be, дієслово з -інг і додаток.

On Friday this time, I’ll be flying to the sea. — У п’ятницю у цей же час я буду летіти на море.

She will be cooking grandmother’s favorite dish, before her arrival. — Вона буде займатись приготуванням улюбленої страви бабусі, перед її поверненням.

Разом з тим, дієслова із закінченням -ing вживаються у кожній часовій формі Perfect Continuous.

Present Perfect Continuous вживається в ситуаціях, коли дія почала розгортатися в минулому, але триває і зараз. Така форма утворюється за допомогою підмета, до якого додається have / has / been, дієслово з -інг і додаток.

I have been living in Kyiv since 1991. — Я (вже) живу в Києві з 1991 року. He has been bathing for more than two hours, we will be late for work! — Він приймає ванну вже понад дві години, ми спізнимось на роботу.

Past Perfect Continuous – це форма, яка вказує на дію, що почалася в минулому і триває упродовж конкретного проміжку часу або завершилася безпосередньо перед певним моментом у минулому або все ще триває до якогось моменту в минулому часі.

When my grandfather came home my grandmother had been cooking dinner for half an hour. — Коли дівчина прийшла додому, бабуся вже годину готувала вечерю. There were snowdrifts in the street. It had been snowing at night. — У дворі були кучугури. Вночі випав сніг.

Future Perfect Continuous – це форма, яка вказує на дію, що почалася і триває протягом певного часового проміжку до конкретного моменту в майбутньому. Ця часова форма вживається досить нечасто і утворюється з підмета, до якого додається will / have been, дієслово з -інг і додаток.

I shall have been studying for two hours when the class starts. – Я позаймаюсь пару годин до моменту, коли почнеться заняття. You will have been sitting here until further notice. – Ви посидіть на цьому місці, доки Вас не проінформують.

Закінчення -ing у дієприкметників першого типу

Дієприкметник теперішнього часу є безособовою формою дієслова, що має також властивості прислівника і прикметника. Утворюється вона за допомогою приєднання суфікса -інг. Використовується:

1. На початку чи в кінці речення.

I usually don’t notice how time flies by, when I’m reading a book. — Читаючи книгу, я зазвичай не помічаю, як пролітає час.

When painting a landscape, he usually pays a lot of attention to details. — При малюванні пейзажу, він приділяє вагому увагу деталям.

2. Як означення. Ставиться до іменника або ж після нього, відповідає на питання «який?», «Яка?», «Які?».

The singing young fellows are graduates of our school. — Співаючі молоді люди – випускники нашої школи.

The playing children in the yard are my friends. — Граючі у дворі діти – мої друзі.

3. Як частина присудка.

The actions of this boy are not disappointing. — Дії цього хлопчика зовсім не засмучують.

The acting work in this film is very disappointing. — Гра акторів у цьому фільмі дуже розчаровує.

 

Герундив є безособовою формою дієслова з додаванням суфікса -інг. Він об’єднує в собі властивості іменника і дієслова, й інколи виконує такі функції в реченні: підмета, додатку, обставини, іменної частини присудка і означення.

He enjoys spending more time with his friends. — Йому подобається проводити більше часу з друзями.

I like dancing. — Мені подобається танцювати.

We beg your pardon for delaying. — Приносимо свої вибачення за затримку.

We finished the tournament without breaking the rules. — Ми закінчили турнір, причому без порушення правил.

В англійській існує категорія дієслів, після яких обов’язково ставиться Gerund.

Top managers avoid taking applications from inexperienced candidates. — Топ-менеджери уникають прийому заявок від недосвідчених кандидатів.

I usually postpone doing the most difficult things for later. — Я зазвичай відкладаю виконання найскладніших справ на потім.

My parents enjoy playing board games. — Моїм батькам подобається грати в настільні ігри.

They delayed returning home. — Вони відклали повернення на Батьківщину.

Mother suggests writing a small poem for father. — Мама пропонує написати невеликий вірш татові.

Отже, тепер Ви маєте поняття про правила вживання закінчення -ing. Бажаємо успіхів у вивченні англійської мови!

10 Вересня 2019

Назви тварин англійською мовою

10 Вересня 2019

Як правильно будувати речення англійською

10 Вересня 2019

Нецензурна лексика в англійській мові