Past Perfect Continuous в англійській мові

Past Perfect Continuous в англійській мові – це минулий доконаний тривалий час. Він вказує на дію, що вже почалося в минулому, тривала упродовж певного проміжку часу, а потім або закінчилася, або не закінчилася безпосередньо перед певним моментом у минулому. Далі ми детальніше розповімо про випадки, в яких слід використовувати час Past Perfect Continuous, але спочатку розглянемо принципи утворення минулого доконаного тривалого часу.

Розповідне (позитивне) речення

Схема цього речення буде такою:

Підмет + Присудок + Додаток

Розглянемо кожен елемент окремо.

 • Підмет. У якості підмета виступають займенники або іменники. Для їхнього правильного використання потрібно пам’ятати про просте поняття «число» (однина і множина). У множині до іменника потрібно додати закінчення -es. Як Ви знаєте, форму множини можуть утворювати лише обчислювані іменники.
 • Присудок. Присудок у минулому доконаному тривалому часу утворюється за схемою:

Had been+дієприкметник

Дієслово to be ставимо в час Past Perfect (отримуємо had been) і додаємо дієприкметник у часі Past Continuous, який приймає форму теперішнього часу (Present Participle). Цей дієприкметник утворюється додаванням до інфінітива основного дієслова (частка to не використовується) закінчення -ing.

 • Додатки. Ними виступають інші члени речення – всі, окрім підмета і присудка.

Подивимося на приклад розповідного речення:
Anna and Jane had been sleeping for 10 hours when I came.
When it was 8 p.m. Peter had been waiting for his friends for 2 hours.

Заперечне речення

Схема залишається такою самою, як і в звичайному розповідному реченні. Єдине, що варто
запам’ятати, – після дієслова had ми ставимо частку not. Отримуємо таку схему:
Had + not + been + дієприкметник
І одразу дивимося на приклади негативного речення:
Anna and Jane had not been sleeping for 10 hours when I came.
When it was 8 p.m. Peter had not been waiting for his friends for 2 hours.

Як утворюються питальні речення

Як ви знаєте, питальні речення поділяються на кілька типів: загальні, спеціальні, альтернативні.
Давайте розглянемо приклад утворення кожного питального речення в Past Perfect Continuous.

 • Загальне питання. Його схема утворення проста. Беремо за приклад розповідне речення і міняємо
  місцями підмет і дієслово had.

Had Anna and Jane been sleeping for 10 hours when I came?

Had Peter been waiting for his friends for 2 hours when it was 8 p.m.?

 • Альтернативне питання. Таке питання вимагатиме вибір. До будь-якої частини речення можна
  додати альтернативний варіант відповіді. Об’єднуються варіанти за допомогою частки or.

Had Peter or Mary been waiting for his friends for 2 hours when it was 8 p.m.?

Had Peter been waiting for his friends for 2 hours when it was 8 or 11 p.m.?

 • Спеціальне питання. Таке питання задається конкретному члену речення. В такому питанні замість підмета потрібно поставити питальне слово. Дивимось на приклад:

Who had been waiting for his friends for 2 hours when it was 8 p.m.?

What had Anna and Jane been doing for 10 hours when I came?

 • Розділове питання. З його допомогою ми ставимо під сумнів інформацію і в перекладі отримуємо: «чи не так?».

Anna and Jane had been sleeping for 10 hours when I came, hadn’t they?

Випадки, в яких вживається Past Perfect Continuous

 • Якщо дія, що почалося в минулому, мала продовження упродовж певного періоду часу, а потім ще тривала протягом конкретного моменту в минулому, вираженого в простому минулому часі. У реченні має бути вказана тривалість цієї дії (за допомогою for або all) або ж її початок (since):

My girlfriend had been working for 8 hours when I came to her office.

 • Якщо дія, яка почалося в минулому, мала продовження певний період, але закінчилося до конкретного моменту в минулому. Період, упродовж якого дія тривала, може не вказуватися:

They had been dancing all day long and came home in a very good mood.

Отже, минулий доконаний тривалий час вживається лише в двох випадках, причому, ситуації обмежені контекстом. Тобто, зазвичай у реченнях з Past Perfect Continuous період часу (коли здійснюється дія) або чітко вказано, або ж він одразу зрозумілий з контексту. Варто запам’ятати ще два правила, щоб не плутати Past Perfect Continuous зі, здавалося б, схожими часами:

 1. Використовуємо цей час для підкреслення тривалості дії.
 2. Використовуємо Past Perfect Continuous, коли зазначений період, упродовж якого тривала дія.

Саме тривалість дії вказує нам на те, що за цей час було досягнуто результату. Це і є суть всіх доконаних часів

25 Листопада 2019

Методики вивчення англійської

01 Жовтня 2019

Вчимо англійську з задоволенням – навчальні мультики для дітей

01 Жовтня 2019

Кольори англійською мовою