Пасивний стан (Passive voice) в англійській мові

Приклад: Активна форма: She wrote a book – Вона написала книгу. Пасивний стан: A book was written by her – Книга була написана нею. Пасивний стан використовується, щоби акцентувати інтерес до об’єкта, на який спрямована дія, а не до суб’єкта, який виконує дію. Пасивний стан в англійській мові утворюється за допомогою дієслова to be та форми дієприкметника Participle II: to be + Past Participle. Приклад: My wallet was stolen – Мій гаманець украли (Мій гаманець був украдений). Passive Voice у питальній формі утворюється таким чином: Приклад: Was she shown this picture? – Їй показали цю книгу? Заперечна форма утворюється за допомогою заперечної частки not, яка ставиться після першого допоміжного дієслова. Приклад: This exam was not passed by him – Цей тест не був складений ним. При перетворенні активних речень на пасивні зверніть увагу на наступне: – об’єкт активного стану стає суб’єктом пасивного; – змінюється особова форма дієслова (to be + past participle); – суб’єкт активного речення стає об’єктом пасивного речення (або ж опускається).

Passive voice в английском языке

Школа англійської мови English Prime на Позняках

Приклади використання часів пасивного стану:

Present Simple: My wallet is stolen

Past Simple: My wallet was stolen

Future Simple: My wallet will be stolen

Present Continuous: My wallet is being stolen

Past Continuous: My wallet was being stolen

Present Perfect: My wallet has been stolen

Past Perfect: My wallet had been stolen

Future Perfect: My wallet will have been stolen

Пасивні речення з двома об’єктами

Перетворення активного речення з двома об’єктами у форму пасивного стану – означає, що один із двох об’єктів стає суб’єктом, а інший залишається об’єктом. Який об’єкт перетворюється в суб’єкт залежить від того, на чому Ви хочете зосередитись.

Приклад:

Активна форма: Sue gave a present to me (об’єкти: a present та me)

Пасивна форма:

A present was given to me by Sue (об’єкти: me та Sue) I was given a present by Sue (об’єкти: a present та Sue) Як бачимо з прикладів, додавання by Sue звучить не дуже добре, тому воно зазвичай не використовується.

 

10 Вересня 2019

Назви тварин англійською мовою

10 Вересня 2019

Як правильно будувати речення англійською

10 Вересня 2019

Нецензурна лексика в англійській мові