пн.-пт. 10:00-22:00,

сб. 10:00-18:00

RU UK
English PrimeСтаттіPast Simple в англійській мові

22 Липня 2019

Автор
Міла Тітова

Past Simple (Indefinite) в англійській мові – це минулий простий (невизначений) час. Його використовують практично в кожному випадку, коли хочуть описати подію, яка сталася в минулому, але не має відношення до теперішнього.

Випадки, коли потрібно використовувати Past Simple (Indefinite)

Наша стаття допоможе Вам зрозуміти принципи утворення Past Indefinite, а також навчитися розрізняти випадки, в яких його потрібно використовувати. Почнемо з основного – подивимося, в яких випадках потрібно вживати Past Simple.

  1. Для передачі дії, яка відбулася в минулому і не відноситься до теперішнього часу. Це може бути певний факт або одинична закінчена дія, наприклад: She died in September, 1968. Mike went to Japan five month ago.
  2. Для передачі хронологічного порядку, тобто, якщо дії відбувалися в минулому одна за одною. Наприклад: She came home, changed clothes and made a gourmet dinner. Somebody called and Ben turned off the computer game.
  3. Для передачі дії, яка повторювалася в минулому, але на сьогодні вже не здійснюється. Наприклад: When she was a little girl, every August she went with her granparents to the sea. Last week Mary spent a lot of time at computer. Last month Kate spent a lot of time on business trips.

Слова-маркери – це слова, які допомагають ідентифікувати минулий простий (невизначений) час:

ago (2 weeks, 5 year);

in (1968);

on (Wednesday);

last (week, September, year);

yesterday.

Правила побудови Past Simple у кожному типі речень

Розповідне речення

Інша назва – стверджувальне. Схема така:

Підмет + Присудок + Додаток

Давайте розглянемо кожен елемент детальніше. Отже:

1. Підмет. Роль підмета виконують іменники або займенники. Але слід пам’ятати про таке поняття, як «число», яке має 2 значення: однина і множина. В останньому випадку (множина) до основного іменника додаємо закінчення -es. Форму множини утворюють лише обчислювані іменники: one glove – nine gloves; a shop – a lot of shops.

2. Присудок. Присудком у реченні виступає дієслово. У минулому простому часі дієслово утворюється за певним принципом:

  • якщо це правильне дієслово, до інфінітива (без частки to) додаємо закінчення –ed;
  • якщо дієслово неправильне, його форму потрібно брати з таблиці неправильних дієслів (друга форма дієслова).

3. Додатки. Це другорядні члени речення (усі, окрім головних – підмета і присудка). Час залежить тільки від дієслова (присудка), тому ми не будемо приділяти увагу цьому елементу речення. Приклади розповідного речення: Den moved to the Paris 7 years ago. He saw Jim yesterday. I worked hard last Friday.

Негативні речення

Схема:

Підмет + Присудок + Додаток

Розглянемо принцип побудови речення по порядку.

1. Підмет. Роль підмета виконує іменник або займенник, як і в розповідному (позитивному) реченні.

2. Присудок. Присудок у негативному реченні Past Simple утворюється за такими ж правилами, що і присудок у часі Present Simple:

допоміжне дієслово + «not» + основне дієслово

Ці два часи відрізняються тим, що допоміжне дієслово часу Present Simple do (does) у Past Simple приймає форму did. Решта залишається без змін: Den did not move to the Paris 7 years ago. We did not see Jim yesterday. I did not work hard last Friday. Отже, пам’ятайте, що в негативному реченні Past Simple допоміжне дієслово ставимо в минулий час, а основне дієслово залишаємо без змін – себто у формі інфінітива без частки to. Не забувайте і про винятки.

• Дієслово to be не потребує допоміжного дієслова. У II формі воно перетворюється в was для однини і в were для множини. Отже, для утворення речення в негативній формі потрібно після was / were написати частку not. Наприклад: She was not here 2 month ago. They were not students last winter. The weather was not good on last week.

• Дієслово to have у Past Simple має форму had. Якщо воно присутнє в реченні – наявність допоміжного дієслова необов’язкова (хоча і помилкою теж не буде): He had not a car in 1999. Jack had not a lamp.

Питальні речення

В англійській мові існують такі типи питальних речень:

  • загальні;
  • альтернативні;
  • спеціальні;
  • розділові.

Розглянемо кожен тип.

1. Загальні – це питання, що вимагають однозначної відповіді «так» чи «ні» (yes / no). Для утворення загального питання потрібно допоміжне дієслово помістити на початок речення (перед підметом), а основне дієслово поставити у форму інфінітива (без частки to). Наприклад: Ann worked hard. – Did Ann work hard?

Не забуваймо про винятки – дієслова to be (was / were) і to have (had). Схема така:

to be / to have + Підмет + Додаток.

Ці дієслова виносимо на початок речення перед підметом.

2. Альтернативне – питання, яке передбачає вибір. За структурою воно нагадує загальне. Єдина різниця полягає в тому, що в будь-якій частині цього питання можна уявити альтернативний варіант. А об’єднуються ці варіанти в реченні за допомогою частки or (або): Mary walked the dog every day. Did Mary or Kate walked the dog every day?

3. Спеціальне – це питання, яке ставиться до конкретного члена речення за допомогою питального слова. Це питальне слово виноситься на початок речення, а слово, про яке питається, – зовсім зникає. Поділяють ці питання на: питання до підмета і питання до інших членів речення.

Питальні слова:
What? 
Why?
How? 
Whose? 
Which? 
How Many? 
When? 
Where?
How Much? 
Who? 
Whom? 

Приклади спеціальних питань: What did John do yesterday? How long did they study there? When did I come back home? Спеціальні питання вимагають пояснювальної відповіді у вигляді повного або короткого речення: What did she watch? — She watched the show. Where did we stay? — At hotel «Five rooms».

4. Розділові питання – ці питання задаються, якщо метою повідомлення є вираз сумніву, себто, в перекладі ми маємо «не так?». Існують 2 моделі розділового питання залежно від типу речення.

Розповідне речення. Приклад: Susan liked chocolate, did not she? I had a smartphone, had not (did not) I?
Негативне (заперечне) речення. Приклад: They did not want to go home, did they? I was not a teacher, was I?

Себто, частка not може бути тільки до або після коми. Відповідь на розділове питання така ж сама, як і на загальне. Ось ми і розглянули основні принципи утворення Past Simple.

Популярні курси
4679 0

поділитися в соц мережах:

Коментарі 0

Щоб додати коментар вкажіть свої дані нижче
10 Вересня 2019
5274 0

Одним з головних інструментів глобалізації стало використання міжнародних мов. Саме завдяки цьому в сучасному світі існує велика кількість можливостей для спілкування, ведення ділових переговорів, обміну досвідом

Читати більше
23 Липня 2019
2400 0

Present Simple в английском – это простое настоящее время. И слово «простой» здесь употреблено не зря, поскольку это на самом деле из всех английских времен наипростейшее.

Читати більше
01 Жовтня 2019
2995 0

Для ефективного вивчення англійської мови важливо підібрати правильну методику, що відповідає учневі по віку.

Читати більше
Визначити потрібний рівень вивчення мови

Запишіться на безкоштовний пробний урок

Зазначте зручний філіал:

Безкоштовний урок

Визначте потрібний рівень володіння мовою

Виберіть мету вивчення мови

Оцініть свій поточний рівень знань

Запишитесь на бесплатный пробный урок

Укажите удобный филиал: