Зворот to be going to англійської мови дослівно перекладається, як «мати намір щось зробити». Він часто використовується, коли ми складаємо план дій на майбутнє – як через рік, так і в найближчі вихідні.

Приклад: I’m going to travel this summer. – Я збираюсь подорожувати цього літа.
She is going to the cinema next week. – Вона збирається в кіно на наступному тижні.

Конструкція вживається в теперішньому – Present Continuous та минулому часі – Past Continuous. Структура звороту:

Дієслово to go (в теперішньому часі – am / is / are going, у минулому – was / were going) + інфінітив з часткою to.

Приклад:

в Present Continuous:

She is going to buy new car. – Вона збирається купити нову машину.

We are going to London next year. – Ми збираємось до Лондона на наступний рік.

в Past Continuous:

I was going to go to the party. – Я збирався прийти на вечірку.

He was going to travel, but he couldn’t. – Він збирався подорожувати, але у нього не вийшло.

конструкція to be going to в англійській мові

Правильне вживання to be going to в заперечній та питальній формі

При написанні чи вимові речення в заперечній формі ми просто добавляємо частку not після допоміжного дієслова to be.
Приклади:
We are not going to do that. – Ми не збираємось це робити.
I am not going to the sea without children. – Я не збираюсь їхати на море без дітей.
He was not going to get a legal education. – Він не планує здобувати юридичну освіту.
Питальні речення утворюються за допомогою винесення допоміжного дієслова to be на початок речення.
Приклади:

Is she going to wear my dress? – Вона збирається вдягнути мою сукню?

Are you going to read this book at class? – Ти плануєш читати цю книгу в класі?

Зворот to be going to і спеціальні питання

як ставити питання з to be going to

Спеціальними питаннями в англійській мові називаються питання зі словами what (що), where (де), when (коли), who (хто), what (який), why (чому). У таких випадках ці слова ставлять на перше місце, далі слова ідуть у тому ж порядку, як і в звичайному питанні.

Приклади:
What is she going to do? – Що вона збирається робити?
When is he going to come to the party? – Коли він планує прийти на вечірку?
What are you going to decide? – Яке ти збираєшся прийняти рішення?
Зазвичай, у побутовому мовленні зворот to be going to скорочують, як – gonna.
Наприклад,
I’m gonna eat this cake alone. – Я збираюсь з’їсти цей торт сам.

Отже, конструкція to be going to вживається в таких випадках:

  • запланована дія – I’m going to change the name of the cafe – Я планую змінити назву кафе;
  • можливість якоїсь дії – It’s going to be snow tomorrow – Завтра буде падати сніг;
  • наказ чи заборона – You are going to read right now. – Ти негайно приступиш до читання;
  • дія, що була запланована, але так і не відбулася (в минулому) – I was going to go to Paris, but I could not – Я збирався приїхати в Париж, але не зміг.

Ну, а для доброго закріплення всієї вище викладеної інформації можна попрактикуватися проробивши різноманітні вправи на вживання виразу to be going to. А зовсім безкоштовно на сервісі YouTube можна знайти багато корисних уроків і презентацій, присвячених цій темі.

Якщо ж прагнете живого спілкування англійською мовою, приходьте на курси в школі English Prime у Києві.

10 Вересня 2019

Назви тварин англійською мовою

10 Вересня 2019

Як правильно будувати речення англійською

10 Вересня 2019

Нецензурна лексика в англійській мові